การให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์

On Call Help

การให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ เป็นอีกหนึ่งหนทางในการให้ความช่วยเหลือของ AGB Nielsen Media -Research (Thailand) ซึ่งทางบริษัทจะมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมช่วยท่านในการแก้ไขปัญหาที่มาจากการใช้ Software Analysis ของเรา หรืออาจจะให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลที่ต้องการจาก software ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ยังไม่เข้าใจในการใช้ Software Analysis

ทาง AGB Nielsen Media Research (Thailand) พร้อมที่จะให้คำแนะนำและอาจจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปดูในกรณีที่เกิดปํญหาทางเทคนิคเกิดขึ้น

 

 
AGB Nielsen Media Research (Thailand)