ขั้นที่ห้า: Pollux

Pollux

กระบวนการในขั้นนี้ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของกระบวนการทุกขั้นตอน การควบคุมฐานข้อมูลโดยรวม การทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ชมทีวี ซึ่งต้องใช้กระบวนการในขั้นนี้สำหรับการวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือข้อมูลของผู้ชมรายการทีวี โดยเจาะจงสมาชิกในบ้านตัวอย่างโดยตรง, นาทีต่อนาที ,365วันต่อปี

 

 

คุณสามารถเข้าไปดูหน้านี้ใน version English โดยคลิ๊ก ที่นี้

 
AGB Nielsen Media Research (Thailand)