การอบรมการใช้ Software

Software Training

การอบรมการใช้ Software เป็นกระบวนการหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะใช้ Software ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะ software ที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลนั้น เป็น software ที่ทำขึ้นมาเฉพาะ จึงทำให้ผู้ใช้ software จำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ และฝึกฝนวิธีการใช้ เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้software อาจจะประสบปัญหาในการใช้หลังจากที่ได้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ทาง AGB Nielsen Media Research (Thailand) ก็ได้เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือในกรณีนี้ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ หรือการส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคบ้างอย่าง ส่วนผู้ฝึกสอนการใช้software นั้น ทาง AGB Nielsen Media Research (Thailand) ก็ได้ให้มีการไปฝึกฝน เรียนรู้ กับทางเจ้าของ Software โดยตรง จึงทำให้ผู้ที่จะเข้ามารับการอบรมมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ และวิธีการใช้ Software ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

สำหรับตารางเวลาในการเปิดอบรมนั้น ทาง AGB Nielsen Media Research (Thailand) ได้มีการทำตารางการเปิดอบรมแจกจ่ายให้กับกลุ่มลูกค้าโดยตรง แต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ามารับการอบรมเป็นกรณีเฉพาะ สามารถติดต่อเข้ามาได้ โดยผ่านทาง E-Mail หรือ ผ่านทาง โทรศัพท์

 
 
 
AGB Nielsen Media Research (Thailand)