ขั้นที่สอง: กลุ่มตัวอย่าง

The Panel

กลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มที่ถูกเลือกเพราะมีความเหมาะสม กับแบบพื้นฐานทางสถิติ และสามารถที่จะเป็นกลุ่มที่จะแสดงถึงค่าต่างๆที่สำคัญ ของค่าสถิติทางประชากร

 

 

 
 
 

                     คุณสามารถเข้าไปดูหน้านี้ใน version English โดยคลิ๊ก ที่นี้

 
AGB Nielsen Media Research (Thailand)