การให้ความสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Technical Support

การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับทางลูกค้านั้น ทางAGB Nielsen Media Research (Thailand) พร้อมที่สนับสนุนและส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบ ในกรณีที่เกิดปัญหากับ software ที่ใช้ในการวิเคราะห์ Softwareทุกตัวของทาง AGB Nielsen Media Research (Thailand)นั้น ถ้าไม่ได้มีการติดตั้งบนเครือข่าย Network เราสามารถที่จะ Reinstall หรือแก้ Error ที่เกิดขึ้นกับตัวSoftwareได้โดยทันที

 

 

 
 
AGB Nielsen Media Research (Thailand)